Privacy Beleid

PRIVACY BELEID, 25 Mei 2018

Gegevens die wij verzamelen

Om aan uw bestelling te kunnen voldoen, moet u bepaalde gegevens aan ons overleggen, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, betaalgegevens en de details van het door u bestelde product. Als u direct contact met ons opneemt (bijvoorbeeld wanneer u een bestelling plaatst) kunt u er ook voor kiezen om ons additionele persoonlijke informatie te geven.

Waarom wij uw gegevens nodig hebben en hoe wij deze gebruiken

Wij vertrouwen op een aantal wettelijke grondslagen om uw gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, zoals:

 • waar nodig om onze diensten te verlenen, zoals wanneer wij uw gegevens gebruiken om uw bestelling te voldoen, om geschillen te beslechten of om klantenservice te bieden;
 • wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, die u op elk moment kunt intrekken, zoals door u aan te melden voor onze mailinglijst;
 • indien nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of gerechtelijk bevel of in verband met een rechtsvordering, zoals het bewaren van informatie over uw aankopen indien vereist door de belastingwetgeving; en
 • voor zover nodig voor het doel van onze legitieme belangen, indien die legitieme belangen niet worden overschreven door uw rechten of belangen, zoals 1) het leveren en verbeteren van onze diensten. Wij gebruiken uw gegevens om de door u gevraagde diensten te verlenen en in ons legitieme belang voor het verbeteren van onze diensten;
 • Wij gebruiken uw gegevens zo nodig om te voldoen aan onze verplichtingen aan onze leveranciers en hun Verkopersbeleid en de Gebruiksvoorwaarden.

Gegevensuitwisseling en openbaarmaking

 • De gegevens van onze klanten zijn belangrijk voor onze onderneming. Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen om hele beperkte redenen en hele specifieke situaties, als volgt:
 • Dienstverleners Wij schakelen bepaalde vertrouwde derden in om bepaalde functies uit te voeren en diensten aan ons bedrijf te leveren, zoals bezorgers. Wij zullen uw persoonlijke gegevens met deze derde partijen delen, maar alleen zover nodig om deze diensten te kunnen verlenen.
 • Bedrijfsoverdrachten. Als wij onze onderneming verkopen of een fusie aangaan, kunnen wij uw gegevens als onderdeel van die transactie bekendmaken, maar alleen zover dat wettelijk is toegestaan.
 • Naleving van wetten. Wij kunnen uw gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als wij te goeder trouw van mening zijn dat het redelijkerwijs noodzakelijk is om/voor: (a) te reageren op een juridisch proces of op overheidsverzoeken; (b) naleving van onze overeenkomsten, voorwaarden en beleid; (c) het voorkomen, onderzoeken en aanpakken van fraude en andere illegale activiteiten, beveiliging of technische problemen; of (d) de rechten, het eigendom en de veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.

Dataretentie

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om u onze diensten te leveren en zoals beschreven in ons Privacybeleid. Wij kunnen echter ook verplicht zijn om deze informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten te handhaven. Over het algemeen bewaar wij uw gegevens 4 jaar lang.

Overdracht van persoonlijke gegevens naar buiten de EU

Wij kunnen uw gegevens opslaan en verwerken via hostingdiensten van derden in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden. Dientengevolge kan het zijn dat wij uw persoonlijke gegevens overdraag naar een rechtsgebied met andere gegevensbeschermings- en overheidstoezichtswetten dan die van u. Als wij geacht wordt uw gegevens naar buiten de EU over te dragen, vertrouwen wij op Privacy Shield als de wettelijke basis voor de overdracht, aangezien Google Cloud door Privacy Shield gecertificeerd is.

Uw rechten

Als u in bepaalde gebieden, waaronder de EU, woont, heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Hoewel sommige van deze rechten algemeen gelden, hebben sommige rechten betrekking op bepaalde, beperkte gevallen. Wij beschrijven die rechten hieronder:

 • Toegang. U hebt mogelijk recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten. U kunt daarvoor via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
 • Wijzigen, beperken, verwijderen. U hebt mogelijk ook het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, ons gebruik daarvan te beperken, of ze te verwijderen. Als er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn (zoals waar wij om wettelijke redenen gegevens moet opslaan) zullen wij uw persoonlijke gegevens doorgaans op verzoek verwijderen.
 • Bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen (i) onze verwerking van sommige van uw gegevens op basis van onze legitieme belangen en (ii) het ontvangen van marketingberichten na het geven van uw uitdrukkelijke toestemming om ze te ontvangen. In dergelijke gevallen zullen wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, tenzij wij dwingende en legitieme redenen hebben om door te gaan met het gebruik van die informatie of als dit om juridische redenen nodig is.
 • Klachten. Als u in de EU woont en u zorgen over ons gebruik van uw gegevens wilt uiten (en onverminderd eventuele andere rechten die u mogelijk heeft), heeft u het recht om dit bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming te doen.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is binnen onze organisatie, Rob Klerx, de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen of zorgen hebt, kunt u contact met hem opnemen via info@koperzinkwerk.nl.

Reacties zijn gesloten.